ในบทเรียนนี้ เราจะมาดูตัวอย่างของกลุ่ม บทบาทที่คุณสามารถกำหนดให้สมาชิกในกลุ่มได้ และวิธีเชื่อมต่อกลุ่มเข้ากับเพจของคุณ