ในบทเรียนนี้ เราจะมาศึกษาวิธีการบางส่วนที่จะช่วยคุณจัดการและควบคุมกลุ่มของคุณ