เราจะศึกษาความรู้ในระดับสูงว่าพิกเซลของ Facebook คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง และสามารถนำไปใช้เพื่อธุรกิจของคุณได้อย่างไรผ่านบทเรียนนี้