ในบทเรียนนี้ เราจะตรวจสอบเอาต์พุตของการทดสอบ A/B และวิธีการระบุผลลัพธ์ที่ดำเนินการได้