การวัดผลข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย แบรนด์ และการขายเพื่อช่วยในการทำความเข้าใจประสิทธิภาพของโฆษณา