ตัวจัดการธุรกิจสามารถมอบหมายบทบาทต่างๆ เช่น ผู้ดูแล ผู้แก้ไข ผู้ควบคุม ผู้ลงโฆษณา และนักวิเคราะห์ได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนสิทธิ์การอนุญาตของพวกเขาตามระดับของบทบาทที่บุคคลหนึ่งได้รับมอบหมายได้