ตัวจัดการโฆษณาช่วยให้คุณใช้การควบคุมบนแดชบอร์ด เช่น การค้นหา ตัวกรอง และข้อมูลแยกย่อยเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโฆษณาของคุณออกมาเป็นภาพได้ คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อให้แดชบอร์ดให้ข้อมูลที่คุณต้องการในแบบที่สมเหตุสมผลกับคุณได้

ใช้บทเรียนนี้เพื่อ

ระบุองค์ประกอบต่างๆ ของแดชบอร์ดหลักในตัวจัดการโฆษณา
ปรับแต่งคอลัมน์ในตัวจัดการโฆษณาให้เหมาะกับความต้องการของคุณ