คุณจำเป็นต้องรู้ว่าโฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรจึงจะสามารถจัดการแคมเปญของคุณได้อย่างคล่องแคล่ว คุณสามารถดูและแชร์ข้อมูลนี้ได้ด้วยตัวจัดการโฆษณา

ใช้บทเรียนนี้เพื่อ

สร้างรายงานใหม่หรือค้นหารายงานที่บันทึกไว้ในตัวจัดการโฆษณา
ใช้งานฟังก์ชั่นตัวกรองในรายงานของตัวจัดการโฆษณา
แชร์รายงานที่สร้างขึ้นในตัวจัดการโฆษณา