Với Trình quản lý kinh doanh, bạn có thể chỉ định các vai trò khác nhau như Quản trị viên, Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà quảng cáo và Nhà phân tích, cũng như có thể điều chỉnh quyền của họ dựa trên cấp độ của vai trò mà bạn chỉ định.