Bu derste katılımcılar internet üzerinde işletme varlığı oluşturmak için Facebook uygulamalarını nasıl kullanacaklarını inceleyecek.