Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách dùng vị trí quảng cáo theo nội dung, định dạng đăng và công cụ giao tiếp để tương tác với khách hàng trên Instagram.