ใช้บทเรียนนี้เพื่อพิจารณาข้อมูลเพื่อจัดทำการรายงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในชุมชนของคุณ