Mối quan hệ đa văn hóa là một nhóm hành vi rất quan trọng mà Facebook hỗ trợ nhà tiếp thị nhắm mục tiêu trong phạm vi Hoa Kỳ.