เรียนรู้วิธีใช้แอพต่างๆ ของ Facebook เพื่อสร้างตัวตนออนไลน์ มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และขยับขยายธุรกิจ