ทำแบบทดสอบนี้เพื่อประเมินความรู้ของคุณเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อกับลูกค้าบน Instagram