ชุมชนจะพัฒนาขึ้นได้เมื่อมีกลยุทธ์ที่ใช้สนับสนุนภารกิจของชุมชน ในหลักสูตรนี้ เราจะพูดถึงกระบวนการสำคัญที่ผู้จัดการชุมชนใช้สร้างและปรับสัดส่วนชุมชนออนไลน์