เรียนรู้วิธีสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าบน Instagram ผ่านตำแหน่งการจัดวางชิ้นงานโฆษณา รูปแบบการโพสต์ และเครื่องมือสื่อสาร