เครื่องมือวางแผนได้รับการนำมาใช้เพื่อช่วยในการวางแผนแคมเปญเกี่ยวกับแบรนด์