Tìm hiểu cách chuyển động dung lượng nhẹ có thể giúp bạn thu hút sự chú ý trên di động. Bài học này sẽ cho bạn biết chuyển động có thể thu hút và thúc đẩy mọi người hành động hiệu quả đến mức nào.