Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá nhiều công cụ khác nhau mà bạn có thể tùy ý sử dụng để tăng tính linh động của đối tượng, cũng như cho phép hệ thống khai thác những phân khúc đối tượng mới.