ในบทเรียนนี้ เราจะเรียนรู้วิธีสร้างกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง และกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันในตัวจัดการโฆษณา