ทำแบบทดสอบนี้เพื่อประเมินความรู้ของคุณเกี่ยวกับวิธีควบคุมและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญโฆษณาของคุณ