Bài học này sẽ xem xét các nguyên nhân thường khiến quảng cáo bị từ chối, đồng thời hướng dẫn học viên cách tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo để vượt qua quy trình xét duyệt của Meta.