Bu öğrenme yolu, Facebook’ta reklam satın alma için planlamanın temel özelliklerini öğrenmekle ilgilenen ajans ve reklamverenlere odaklanır ve istatistiklerle kampanyalar için edinme, Erişim ve Sıklık planlama, reklam verme amaçları ve hedefleme gibi konuları ele alır.