Bu kursta Facebook Gruplarının ne olduğunu, avantajlarını ve bir Facebook Grubu kurmadan önce göz önüne almanız gereken bazı noktaları ayrıntılı olacak inceleyeceğiz.