Bu kursta, Grubunuzu yönetmenize ve modere etmenize yardımcı olacak bazı araçları inceleyeceğiz.