Gunakan pelajaran ini untuk: Mengetahui bentuk materi iklan mana yang boleh dan tidak boleh digunakan saat beriklan di lini aplikasi dan layanan Facebook.