Qua bài học này, bạn sẽ: Biết những loại nội dung nào được và không được dùng khi quảng cáo trên nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook.