ใช้บทเรียนนี้เพื่อ: - ทราบว่าเนื้อหาและประสบการณ์ผู้ใช้แบบใดที่ไม่อนุญาตสำหรับหน้าปลายทาง