ในบทเรียนนี้ เราจะมาศึกษาข้อมูลระดับสูงว่ากลุ่มบน Facebook คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และบางสิ่งที่คุณควรพิจารณาก่อนสร้างกลุ่มบน Facebook