ในบทเรียนนี้ เราจะมาศึกษาหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดบางส่วนในการสร้างการมีส่วนร่วมและความเติบโตให้กับกลุ่มบน Facebook ของคุณ