Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về khái niệm Nhóm Facebook, các lợi ích của Nhóm cũng như một số điều cần cân nhắc trước khi bắt đầu một Nhóm.