การสร้างโฆษณาด่วนสร้างข้อความตัวอย่าง (Placeholder) สำหรับแคมเปญ ชุดโฆษณา และโฆษณาขึ้นระหว่างที่รอชิ้นงานโฆษณาและข้อความโฆษณาที่ตัดสินว่าจะใช้จริง