ใช้บทเรียนนี้เพื่อทำการตัดสินใจที่จำเป็นในการสร้างกระบวนการรวบรวมความเห็น เรียนรู้ และนำไปใช้ในชุมชนของคุณ