ใช้บทเรียนนี้เพื่อทำการตัดสินใจที่จำเป็นในการสร้างโมเดลความยั่งยืนให้กับชุมชนของคุณ รวมถึงโอกาสในการสร้างรายได้เมื่อสามารถทำได้ด้วย