Một chiến dịch thương hiệu thành công sẽ thu hút thêm nhiều người tìm hiểu về thương hiệu, từ đó khiến họ xem xét các sản phẩm và dịch vụ của bạn, cuối cùng là mua hàng.