Để bạn thu được kết quả tổng thể cao nhất theo đúng chiến lược giá thầu của mình, phương pháp Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch sẽ tự động và không ngừng chi tiêu ngân sách theo cách hiệu quả nhất.

Thông qua bài học này, bạn có thể:
Tóm tắt cách sử dụng ngân sách hiệu quả nhất nhờ Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch.
Nắm được cách chúng tôi đảm bảo chi tiêu đồng đều ngân sách của bạn trong suốt lịch chạy của chiến dịch.
So sánh phương thức phân phối tăng tốc và phân phối tiêu chuẩn.