บทเรียนนี้จะเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการระบุเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จเพื่อสร้าง, แสดง, ตรวจสอบ และปรับแต่งโฆษณาของตน