Bài học này sẽ hướng dẫn học viên cách thiết lập mục tiêu kinh doanh và chọn mục tiêu quảng cáo tương ứng.