บทเรียนนี้จะเตรียมความพร้อมให้คุณในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าบน Instagram ผ่านทางตำแหน่งการจัดวางชิ้นงานโฆษณา รูปแบบการโพสต์ และเครื่องมือสื่อสาร