ตลอดทั้งหลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้จัดการชุมชน Meta นี้ คุณจะได้ศึกษากลยุทธ์ในการสร้างชุมชน และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีควบคุมและมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ของคุณ โดยบทเรียนจะแบ่งออกเป็นหัวข้อที่สามารถนำไปใช้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไร และสามารถดึงดูดความสนใจของชุมชน รวมถึงแบรนด์และเอเจนซี่ได้ โปรดดูโปรแกรมนี้ขณะที่สร้าง ขยาย และรักษาชุมชนออนไลน์ของคุณ