Bạn có thể tham khảo những bài học chọn lọc này để chuẩn bị cho Bài kiểm tra dành cho cộng sự marketing kỹ thuật số được Facebook chứng nhận 100-101. Chúng tôi sắp xếp các bài học này theo chủ đề và trọng số để bạn dễ dàng nắm được từng chủ đề chiếm trọng số bao nhiêu trong bài kiểm tra.