คุณสามารถใช้บทเรียนที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีเหล่านี้ในการเตรียมตัวสำหรับข้อสอบ 100-101 ผู้ช่วยฝ่ายการตลาดดิจิทัลที่ได้การรับรองจาก Facebook ได้ บทเรียนจะแบ่งตามหัวข้อและสัดส่วนความสำคัญเพื่อให้คุณรู้ว่าข้อสอบให้ความสำคัญกับแต่ละหัวข้อมากน้อยเพียงใด