ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับการเลือกวัตถุประสงค์ทางการตลาดบน Facebook ที่ดีที่สุดที่เชื่อมโยงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ เป้าหมายของคุณคืออะไร และคุณจะวัดว่าคุณบรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่อย่างไร