Bạn sẽ gặt hái được thành công khi chọn mục tiêu marketing tốt nhất trên Facebook phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình. Mục tiêu của bạn là gì và làm cách nào để đo lường nếu bạn đã đạt được mục tiêu đó?