เรียนรู้วิธีสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการสนทนา ระบุปัญหาทางธุรกิจที่ประสบการณ์ใน Messenger สามารถแก้ไขได้ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างและใช้งานประสบการณ์ใน Messenger สำหรับธุรกิจของคุณ