Hãy tìm hiểu cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng thông qua cuộc trò chuyện, xác định vấn đề kinh doanh mà trải nghiệm Messenger sẽ giải quyết, cũng như nắm được những thông tin cơ bản để tạo và triển khai trải nghiệm này cho doanh nghiệp.