การกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มเป้าหมายหลักช่วยให้ธุรกิจและเอเจนซี่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสำหรับโฆษณาของตนได้ บทเรียนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง และกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน