ผู้จัดการชุมชนตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องเพื่อตัดสินความสำเร็จของกลยุทธ์สำหรับชุมชนของพวกเขา ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีประเมินประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากชุมชนออนไลน์ของคุณ และวิธีประเมินตัวเลือกการสร้างรายได้ของคุณ