การสร้างชุมชนเป็นหัวใจสำคัญของพันธกิจของ Facebook และเป็นหน้าที่หลักของผู้จัดการชุมชน เรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการนิยามกลยุทธ์สำหรับชุมชนของคุณและเริ่มสร้างชุมชนออนไลน์ของคุณ หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณระบุพันธกิจ เป้าหมาย และเกณฑ์ความสำเร็จของคุณได้ และช่วยคุณสร้างหลักการที่ควรปฏิบัติเพื่อช่วยให้คุณสนับสนุนชุมชนของคุณได้ดียิ่งขึ้น